Thông tin liên hệ chính thức của Trúc An Viên Village
1. Website chính thức: https://trucanvien.vn/ hoặc trucanvien.com.vn
2. Hotline: 0388.85.85.58
3. Email: trucanvienvillage@gmail.com
4. https://fb.me/trucanvien – https://m.me/trucanvien
https://trucanvien.vn – Hotline: 0388.85.85.58